Praat mee over hulp en ondersteuning

In Zaanstad kan iedereen uit Zaanstad over hulp en ondersteuning meedenken en meepraten. 

We zijn op zoek naar mensen uit Zaanstad die af en toe met de gemeente willen meedenken en -praten. Dit kan op twee manieren: via een overleg of via mailtjes.

De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat iedereen die in Zaanstad woont de mogelijkheid heeft om mee te praten over thema’s die belangrijk zijn. U kunt deelnemen aan overleggen die regelmatig georganiseerd worden over bepaalde thema’s. Ook kunt u zich inschrijven om een paar keer per jaar via de mail mee te denken. Zo kunnen we bij de gemeente goed toetsen wat u vindt van (nieuw) beleid en wat u belangrijk vindt voor de stad.

U kunt zich aanmelden voor:

 • Een van de overleggen 
  Regelmatig vinden er overleggen plaats over thema’s. Op deze pagina vindt u alle beschikbare overleggen met onderwerpen waarvoor u zich aan kunt melden om over mee te denken.
 • Online (E-mails vanuit de database)
  We nemen uw e-mailadres op in onze database. Een paar keer per jaar ontvangt u dan een vraag via de mail over elke keer een ander thema. Op thema’s die u aanspreken kunt u dan met ons meedenken.

Adviescommissie

Vrijwilligers van de Adviescommissie denken met ons mee over de nieuwe werkwijze. De leden adviseren onder andere over de manier waarop inwoners kunnen meepraten over hulp en ondersteuning.

> Maak kennis met de Adviescommissie

Eerdere bijeenkomsten

De opbrengsten en resultaten van alle bijeenkomsten uit het verleden zijn verzameld, zodat u terug kunt blikken op deze bijeenkomsten. U kunt lezen over de besproken thema's en hoe de bijeenkomst is verlopen. Aan het einde van elk jaar is er een evaluatie, waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en verbeterpunten voor het volgende jaar worden benoemd.

> Meer over de bijeenkomsten en resultaten 

Zelf iets organiseren

Wilt u praten over een thema waarvoor (nog) geen groep bestaat? In sommige gevallen is het mogelijk om een groep op te richten. Er is geld beschikbaar voor inwoners die met elkaar in gesprek gaan, een onderzoek willen doen of iets willen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het voeren van (groeps)gesprekken;
 • samenbrengen van ouders om te praten over de opvoeding van kinderen met een beperking;
 • uitwisselen van ervaringen van mantelzorgers;
 • nadenken over het opzetten van een praatcafé voor een specifieke groep;
 • houden van enquêtes of vraaggesprekken;
 • kosten voor een ruimte om met elkaar te spreken;
 • met jongeren nadenken over de dienstverlening van het Jongerenloket.
 • Budget aanvragen

Laura van Bokhorst, adviseur bij de gemeente, kan alles vertellen over hoe en waarvoor je het budget kunt aanvragen.

> Ik wil zelf iets organiseren

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl