Hulp en ondersteuning

Op deze pagina vindt u  alle informatie over hoe u mee kunt praten en denken over hulp en ondersteuning in Zaanstad. Dat kan via overleggroepen of online.


Praat mee over hulp en ondersteuning

In Zaanstad kan iedereen uit Zaanstad over hulp en ondersteuning meedenken en meepraten. We zijn op zoek naar mensen uit Zaanstad die af en toe met de gemeente willen meedenken en -praten. 

Dit kan op twee manieren: via overleggroepen of online. De gemeente Zaanstad vindt het belangrijk dat iedereen die in Zaanstad woont de mogelijkheid heeft om mee te praten over thema’s die belangrijk zijn. U kunt deelnemen aan overleggen die regelmatig georganiseerd worden over bepaalde thema’s. Ook kunt u zich inschrijven om een paar keer per jaar via de mail mee te denken. Zo kunnen we bij de gemeente goed toetsen wat u vindt van (nieuw) beleid en wat u belangrijk vindt voor de stad.


Regelmatig vinden er overleggroepen plaats op basis van thema’s. 
Op de pagina Overleggroepen vindt u alle beschikbare overleggen en thema's, waarvoor u zich aan kunt melden.

Bij alle overleggroepen waar gesproken wordt over nieuw beleid, verlopen de gesprekken volgens een vastgestelde werkwijze. Kijk voor meer info bij werkwijze


Als u kiest voor online meedenken, nemen we uw e-mailadres op in onze database. Een paar keer per jaar ontvangt u dan een vraag via de mail over elke keer een ander thema. Op thema’s die u aanspreken kunt u dan met ons meedenken. U kunt kiezen uit verschillende thema's. Kijk voor meer info op de pagina Online.

Voorzitter adviescommissie

Sociaal Domein


Patrick Halters


Bekend met Wmo, Jeugdwet of Participatiewet? Denk mee met de gemeente. 


De adviescommissie Sociaal Domein geeft de gemeente gevraagd én ongevraagd advies over hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij het maken van beleid over allerlei onderwerpen rondom hulp en ondersteuning. 


De voorzitter van de commissie, Patrick Halters, vertelt: 'Ik ben betrokken bij verschillende cliënten en ouderraden. Toen ik de vacature voor nieuwe leden van de adviescommissie zag, viel me op dat deze commissie breed meedenkt over vraagstukken in het maatschappelijke domein. En dat sprak me enorm aan. Wij zorgen ervoor dat mensen die er gebruik van maken, mee kunnen denken over beleid en de dienstverlening van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Een heel breed palet aan onderwerpen, die vaak met elkaar verbonden zijn. De mensen in de adviescommissie vinden het belangrijk dat beleid en dienstverlening aansluit bij inwoners en cliënten. Soms is er te weinig aandacht voor de mensen om wie het gaat. De adviescommissie spreekt de gemeente daar dan ook op aan.'

 

Hoe werkt het? 

Wanneer er bijvoorbeeld een aanbesteding komt voor hulpmiddelen, of wanneer er in de jeugdzorg iets gaat veranderen, adviseren wij de gemeente wie hierover mee moeten denken. Op welke manier en, heel belangrijk, hoe laten we mensen weten wat er met hun adviezen is gedaan. Op deze manier zijn al verschillende meedenkgroepen ontstaan. Pleegouders, mensen die gebruik maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer, van hulpmiddelen, mantelzorgers enz. Allemaal mensen die gebruik maken van de dienstverlening van de gemeente en die mee mogen praten over wat dat in de praktijk voor ze betekent. Daarnaast wil de adviescommissie mensen laten weten dat ze mee kunnen denken en invloed hebben op het beleid van de gemeente. Zodat de dienstverlening beter aansluit op de behoeftes en de wensen. Waar ben je nu echt mee geholpen? Wat gaat goed, wat kan beter en heeft u tips, vanuit uw eigen praktijk?


Wilt u meer weten?

Kijk op deze pagina om te zien over welke onderwerpen u allemaal kunt meedenken: 

Meedenken over onderwerpen rondom hulp en ondersteuning

Relatiemanager cliëntenparticipatie


Angelien Spanjer
Gemeente Zaanstad

Stuur een e-mail

Waarom is het belangrijk dat u meedenkt en -praat?

Het resultaat is dat het beleid en de hulp en ondersteuning van de gemeente daardoor beter aansluit op wat mensen nodig hebben. Ook  wordt het gemakkelijker voor mensen om mee te praten of om zelf  gesprekken over hulp en ondersteuning te organiseren. De adviseur binnen  de gemeente helpt, adviseert en faciliteert hierbij.

U kunt ook (met hulp) zelf iets organiseren!

Wilt u praten over een thema waarvoor (nog) geen groep bestaat? In sommige gevallen is het mogelijk om een groep op te richten. Er is geld beschikbaar voor inwoners die met elkaar in gesprek gaan, een onderzoek willen doen of iets willen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het voeren van (groeps)gesprekken;
  • samenbrengen van ouders om te praten over de opvoeding van kinderen met een beperking;
  • uitwisselen van ervaringen van mantelzorgers;
  • nadenken over het opzetten van een praatcafé voor een specifieke groep;
  • houden van enquêtes of vraaggesprekken;
  • kosten voor een ruimte om met elkaar te spreken;
  • met jongeren nadenken over de dienstverlening van het Jongerenloket.
  • Budget aanvragen

Angelien Spanjer, adviseur bij de gemeente, kan alles vertellen over hoe en waarvoor u het budget kunt aanvragen. Neem contact op door een e-mail te sturen via de knop links.

Corona: hulpvragen en initiatieven

Tijdens deze coronacrisis hebben kwetsbare en oudere mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de supermarkten of bij de politie kunnen mogelijk extra hulp gebruiken, zodat hun werk door kan gaan. Ook zijn er veel mensen die graag wat willen doen voor anderen. Wilt u weten welke initiatieven er in Zaanstad zijn? En welke folders en flyers er in wijken in Zaanstad zijn verspreid? Klik dan op de knop hieronder.

Ga naar de pagina over corona 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl