Bijeenkomsten

Tijdens inloopbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over over goede hulp en ondersteuning.

Resultaten van de opbrengsten tijdens bijeenkomsten

De inbreng van de bewoners is belangrijk voor de gemeente. De opbrengsten van de bijeenkomsten koppelen we zo snel mogelijk via de mail terug naar de mensen die aanwezig waren. In een vervolgbijeenkomst vertellen we wat er met de opbrengsten is gedaan. Zo blijven we met elkaar in gesprek over het beleid en de uitvoering van ons beleid.

Stuur een mail naar clientenparticipatie@zaanstad.nl wanneer u de notulen of opbrengsten van bijeenkomsten via de mail wilt ontvangen over:

 • Energiearmoede
 • Leerlingenvervoer
 • Mantelzorg
 • Waar heb je behoefte aan wanneer je wacht op GGZ hulp
 • Aanvullend Openbaar Vervoer
 • Duiding van de WMO enquête
 • Pleegouderbijeenkomst
 • Effectenarena Movisie
 • Panel werk en inkomen
 • Nieuwsbrief werk en inkomen
 • Bijeenkomst met de vrijwilligers van de financiële cafés van de Wijkteams
 • WMO Hulpmiddelen

Eerdere bijeenkomsten


Gedupeerde kinderopvang toeslagenaffaire


Ben je een gedupeerde van de toeslagenaffaire of ken je iemand die een gedupeerde is van de toeslagenaffaire? Het begint met een melding bij de belastingdienst, maar daarnaast zijn er verschillende initiatieven en -organisaties die ondersteuning bieden. Je leest er meer over in de nieuwe flyer 'Gedupeerde toeslagenaffaire'. 

Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij de Meedenkgroep, Het Jongerenloket, Lotgenotencontact, Straathoekwerk, telefoonlijnen of handige websites.  

Bekijk hier de flyer


Wachttijd GGZ


Sta je op een wachtlijst voor een ggz-behandeling of ken je iemand die op de wachtlijst staat? In de nieuwe flyer ‘Wachttijd GGZ’ vind je verschillende initiatieven en –organisaties waar je tijdens de wachttijd zonder verwijzing terecht kunt. Een mooie samenwerking vanuit Zaanse organisaties, ervaringsdeskundigen en Gemeente Zaanstad om de wachttijd naar de uiteindelijke behandeling draaglijker te maken! Zo kunt u terecht bij De Huiskamer, Het Sociaal Wijkteam, ervaringsdeskundigen, Zaankanters voor Elkaar, landelijke telefoonlijnen en handige websites.

Bekijk hier de flyer


5 februari 2019 - Kick-off gezondheid


Dinsdag 5 februari was de Kick Off Samenwerken aan een gezond Zaanstad. Partners en geïnteresseerden gingen tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek over wat zij voor gezondheid in Zaanstad betekenen en vonden elkaar hier. Het was goed om te zien dat er al zoveel gebeurt op het gebied van gezondheid. Vanuit vele verschillende hoeken, allen werkend aan een gezonder Zaanstad. Er zijn mooie verbindingen gelegd, zowel aan de tafels als op de Beursvloer.

Via deze link is een filmpje met een korte terugblik te vinden.


Evaluatie 2017

Conclusie van deze evaluatie was: de nieuwe werkwijze ‘Meepraten over hulp en ondersteuning’ heeft meerwaarde.  Door vaker, interactiever, en vanuit diverse achtergronden mee te praten, krijgen inwoners meer inspraak en invloed op beleid. Dat draagt bij aan een betere positie van mensen in een kwetsbare situatie. Er is direct contact en een korte lijn tussen gemeente en inwoners. Het is een vast onderdeel van ontwikkeling van beleid en de vraag van de inwoner staat steeds voorop. Lees de volledige evaluatie hieronder:

Evaluatie: terugblik op 2017 en verbeterpunten voor 2018


28 november 2017 - Wonen voor bijzondere doelgroepen en talenten benutten en zichtbaar maken

Dinsdag 28 november was de vierde inloopbijeenkomst over hulp en ondersteuning. Veel inwoners waren aanwezig in het Saenredam College om met de gemeente en met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens themagesprekken werd gesproken over:

 • Wonen voor bijzondere doelgroepen
 • Talent benutten en zichtbaar maken

En er was een open inloopgedeelte waar mensen met elkaar en met ambtenaren in gesprek gingen over het VN verdrag over toegankelijkheid, wijkteams en eigen initiatieven. Zo bleek dat de deelnemers het liefste over concrete vraagstukken en thema’s (63%) met ons in gesprek gaan. En liever op wijkniveau (86%), in kleine groepjes. Dat is een van de uitkomsten waar we komend jaar mee verder gaan.

De goede gesprekken en het contact met inwoners die gebruikmaken van hulp en ondersteuning zorgde voor veel inspiratie. Binnenkort zijn op deze pagina de terugkoppeling en de resultaten te vinden. Het Saenredam College in Rooswijk was een goede keuze voor een inloopbijeenkomst. Er was voldoende ruimte voor de grote opkomst van ongeveer 200 mensen. Deze 4e bijeenkomst leverde wisselende beelden op, met een diversiteit aan deelnemers en bruikbare reacties. 

28 november 2017 - Uitgebreid verslag en resultaten


19 september 2017 - Bereiken kwetsbare inwoners, wonen met zorg, het ondersteunen van (maatschappelijke) initiatieven en (beschut) werk

Tijdens  een goed  bezochte middag in Wijkcentrum de Poelenburcht gingen dinsdag  19  september ruim vijftig Zaankanters in gesprek met wethouders,   zorgverleners, vrijwilligers én met elkaar over (goede) hulp en ondersteuning. Wethouders Dennis Straat, Rita Visscher en Jeroen Olthof spraken in themagroepjes onder andere over het  bereiken  van kwetsbare inwoners, wonen met zorg, het ondersteunen van   (maatschappelijke) initiatieven en (beschut) werk. Laura van Bokhorst,   adviseur cliëntenparticipatie bij de gemeente: “Er gebeurt al zoveel in   Zaanstad, maar we weten het vaak niet van elkaar: Het verbinden van vrijwillige initiatieven met bijvoorbeeld de Wijk- en Jeugdteams pak ik dan ook snel op. Net als het aanbod van een groep die door wil praten   over het bereiken van moeilijk bereikbare groepen. Dat is meedenkkracht waar ik graag gebruik van maak!” Op   deze pagina zijn binnenkort de opbrengsten te vinden van de bijeenkomst. De belangrijkste thema's waar over gesproken werd, waren:

 1. Meepraten, meedenken en meedoen
 2. Bereiken van moeilijk bereikbare groepen
 3. Participatie, werken en financiën
 4. Maatschappelijke ondersteuning

Het was een geslaagde avond 19 september in wijkcentrum De Poelenburcht. We hebben tijdens deze derde inloopbijeenkomst veel positieve reacties gehoord van bezoekers. Met daarbij ook de kanttekening dat er te weinig tijd was om dieper in gesprek te gaan over een thema. De opkomst van bewoners was goed met 67 inwoners. Prettiger is om in kleinere groepen te werken en meer tijd te nemen. Voor de volgende bijeenkomst van 28 november gaan we dat zo organiseren. 

19 september 2017 - Uitgebreid verslag en resultaten


6 juni 2017 - Hulp en ondersteuning  


Zo'n veertig Zaankanters waren op 6 juni aanwezig in Wormerveer om in gesprek te gaan met wethouders en ambtenaren.


22 maart 2017 - Wat vinden Zaankanters belangrijk en waar lopen ze in de praktijk nou tegenaan? 


Op woensdag 22 maart waren vijftig Zaankanters aanwezig bij de lunch met wethouders Rita Visscher, Dennis Straat en Jeroen Olthof. De gesprekken tijdens deze eerste bijeenkomst waren inspirerend, actueel en soms zelfs pittig. Inwoners die gebruikmaken van zorg of ondersteuning en mensen uit het werkveld spraken met elkaar, ambtenaren en de wethouders over verschillende onderwerpen. Het Sociale Wijkteam kwam als een rode draad in alle gesprekken terug. De buurthuizen en Sociale Wijkteams worden gezien als dé verbindende factor in de wijk. Zo zie je bij gezamenlijke activiteiten zoals het Sinterklaasfeest of de ijsbaan in Poelenburg de prachtige meerwaarde. Er werden ook verbeterpunten gedeeld, zo blijft de drempel om ondersteuning te zoeken hoog. De deelnemers hadden goede tips om de samenwerking tussen zorgpartijen, ondersteuners, scholen, gemeente en de wijkteams te verbeteren. Dit kan onder andere door goed in te spelen op de behoefte van de wijk. Al met al een mooie opkomst en een zinvolle opbrengst.

22 maart 2017 - Uitgebreid verslag en resultaten 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl