Meedenkers gezocht!

Denk samen met ons mee over goede hulp en ondersteuning in Zaanstad.

Welke overleggroepen zijn er?

Meld u aan voor één van onderstaande groepen door een e-mail te sturen naar clientenparticipatie@zaanstad.nl.
Let op: Wilt u praten over een thema waarvoor (nog) geen groep bestaat? In sommige gevallen is het mogelijk om een groep op te richten. Kijk voor meer info bij contact

Energiearmoede

Veel huishoudens in Zaanstad hebben moeite met het betalen van de energierekening. Dit probleem noemen we energiearmoede. Sommige mensen zitten letterlijk in de kou om energiekosten te besparen. Vaak is energiearmoede een onderdeel van een vicieuze cirkel van financiële problemen, lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten.

Mail ons wanneer u hierover mee wil denken.


Aanvullend Openbaar Vervoer

Hoe zorgen we er samen voor dat het Aanvullend Openbaar Vervoer aansluit op de wensen van de gebruikers. Waar mag je als gebruiker op rekenen? We horen het graag van u! Laat ons weten of u daar bij wilt zijn.


Langdurig zieken

Een chronisch ziek gezinslid heeft grote invloed op het hele gezin. Herkent u dit en wilt u hierover meepraten? Waar loopt u tegen aan en wat zou handiger kunnen in de dienstverlening van alle organisaties waar u mee te maken hebt? We horen het graag van u. Zodra mensen zich melden, plannen we samen een overleg.

Financiële regelingen

Heeft u een lager inkomen en soms moeite met rondkomen? Dan willen we graag met u in gesprek over het volgende: Bent u er van op de hoogte dat er financiële regelingen zijn die u misschien kunnen helpen?

kijk ook op

Geldwijzer ZaanstadMantelzorgers

Veel Zaankanters zijn mantelzorgers en maken gebruik van de mantelzorgwaardering. Wat vindt u van deze waardering? We zoeken mensen die mee willen denken over een nieuwe vorm van deze waardering. Mensen die zelf mantelzorger zijn en die hun ervaringen met ons willen delen. Laat weten of u hier over mee wil denken, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

GGZ wachtlijsten

Als je psychische problemen hebt, ga je vaak pas naar de huisarts wanneer het echt niet meer gaat. De huisarts verwijst je door voor behandeling: eindelijk een vooruitzicht op hulp en verandering. Helaas zijn de wachtlijsten lang. Eerst moet je wachten op een intake en vervolgens tot er plek is bij een behandelaar. Hoe ga je deze maanden doorkomen?

Gemeente Zaanstad wil ervoor zorgen dat mensen op de wachtlijst gehoord worden en weten dat ze er niet alleen voor staan. Een eerste stap is om te onderzoeken waar je behoefte aan hebt tijdens het wachten. Waar loop je tegenaan? Waar kun je hulp bij gebruiken?  Waar begin je en wat past bij jou? We horen graag jouw ervaring en suggesties. Ook kunnen we je helpen te ontdekken waar je behoefte aan hebt en wat voor jou wel of niet werkt.

Nieuwsbrief werk en inkomen

De uitkomsten van de enquête over de nieuwsbrief zijn doorgenomen met leden van het panel werk en inkomen. Gewenste veranderingen zijn besproken. Een aantal van de opmerkingen is inmiddels meegenomen. Zo brengen we regelmatig verschillende regelingen onder de aandacht. En er zijn verhalen opgenomen van mensen die nog middenin hun zoektocht naar werk zitten. Ook is er (meer) informatie voor 55+ers in de nieuwsbrief opgenomen. Aan het einde van 2019 vragen we het panel werk en inkomen om de nieuwe nieuwsbrief nog een keer te bespreken. Heeft u hier ook een mening over? meld u dan aan, u wordt dan uitgenodigd voor het overleg aan het einde van dit jaar.

Het Zaans Autisme Ambassadeurs Initiatief (ZAAI) 

ZAAI is een burgerinitiatief dat de kwaliteit van leven van mensen met autisme in Zaanstad wil verbeteren. Zeven levensterreinen waar mensen met autisme maatschappelijke belemmeringen ondervinden, worden onderzocht. Voor ieder levensterrein is er een themagroep die bestaat uit mensen met autisme, vertegenwoordigers van diverse hulp- en andere instellingen en collega’s van de gemeente. Kerntaak van de themagroepen is om mensen met autisme naar hun ervaringen te vragen en daar knelpunten en oplossingen uit te halen. Mail ons wanneer u hier meer over wilt weten.


 

De Adviescommissie Cliëntenparticipatie 


We zoeken nieuwe leden!

De adviescommissie is een enthousiaste groep vrijwilligers die zich inzet om ervoor te zorgen dat signalen/wensen van cliënten zo goed mogelijk binnen de gemeente terechtkomen. Het gaat dan om ondersteuning op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De commissie adviseert de gemeente over hoe mensen uit Zaanstad het beste mee kunnen denken over deze ondersteuning.  Bovendien is de commissie hierbij een kritische sparringpartner voor de gemeente.


Zaanse Pleegouders

Vanaf 2019 zijn er regelmatig bijeenkomsten met Zaanse pleegouders, Spirit, de WSG en de gemeente geweest. We bespreken dan hoe pleegouders een netwerk in hun buurt/wijk en met elkaar kunnen vormen. En we bespreken de uitkomsten van de vragen die gesteld zijn. Pleegouders hebben aangegeven vaker met elkaar in gesprek te willen. Wij ondersteunen dit idee. Laat het ons weten wanneer u hier bij wilt zijn! 


Gespreksgroepen Levenskunst

Gezond oud worden in je eigen wijk

Ouder worden hoeft geen probleem te zijn, maar soms lukt het niet om goed mee te doen in onze maatschappij. Dat kan zijn door gezondheids-problemen, vragen over zorg, het verlies van een naaste, of in aanraking komen met andere waarden en normen. Voor de één vliegt de dag, voor een ander lijkt er geen eind aan te komen. Dit kunnen redenen zijn om u op te geven voor één van de gespreks-groepen, “Levenskunst”. De gespreksgroepen zijn in: Krommenie, Wormerveer, Oud Koog, Westerkoog en Assendelft.  

Gedupeerden Kinderopvang toeslagenaffaire

Er is een Zaanse meedenkgroep van gedupeerden van de toeslagenaffaire. De mensen in deze groep helpen ons om op de juiste manier de gedupeerden te benaderen en te helpen. Deze groep heeft ook een besloten facebookgroep opgericht, waar de gedupeerden elkaar spreken en helpen. Wanneer er vragen voor de gemeente zijn, worden die snel opgepakt. Andersom kunnen wij ook vragen aan deze groep stellen.

Mail ons wanneer u hier meer over wilt weten!
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl